kontrola pristupa

KONTROLA PRISTUPA I RADNOG VREMENA

Kontrola pristupa i kontrola radnog vremena:

Potreba za kontrolom pristupa i kontrolom prolaza postoji oduvek. Kako je tehnika napredovala tako su se
i ureðaji i oprema za kontrolu pristupa razvijali. Kombinacija najnovijih ureðaja, raèunara i softvera, omoguæuje
projektovanje i prilagoðavanje sistema za potrebe svakog korisnika ponaosob.
Protektor kao firma u proteklih nekoliko godina ima više referenci, iskustvo i razvojni tim.

kontrola pristupa Novo

Protektor pustio u rad homepage beta..........

Imamo čast da vam predstavimo nova beta verziju home page-a Protektor.rs. Na novom sajtu možete pratiti vesti vezane za sve naše delatnosti i usluge. Iako je sajt jos uvek u izgradnji, možete videti naše reference i kontaktirati nas elektronskim putem.

Protektor launches homepage 2.0 beta..........

We are pleased to anounce that the beta version of our homepage www.protektor.rs v2.0 has been launched. Even though the webpage is under construction, you can see our work, and or contact us.

Mail obaveštenja