parking sistemi
 

Parking sistemi su vrlo specifična delatnost.

OPIS: Parking sistem se sastoji iz 1 brza rampa ( ulaz/izlaz ) visokog inteziteta rada, automatizovanog sistema za izdavanje ulaznih-bespovratnih kartica, izlaznog distributera, hardvera i softvera koji kontrolišu naplatu i podatke smeštaju u bazu podataka.

Pored jednokratnih BAR-kod kartica predviđene su i pretplatne(višekratne, mesečne) Rfid kartice sa automatskim sistemom očitavanja i proverom-memorisanjem u bazi podataka. Softver je prilagođen za jednostavnu upotrebu, na srpskom jeziku i omogućava punu kontrolu kako naplate tako i lica koje rade na sistemu.

Očitavanje vremena se vrši preko jednokratnih bar-kod kartica. Za parking je predviđen i video nadzor koji pokriva parking(ulaz/izlaz). Pored ovog načina naplate moguće su i pretplatne kartice ili neki drugi sistem naplate ( po dogovoru ).

NAČIN RADA: Po dolasku vazila na ulaznu rampu, vozilo iz distributera uzima karticu i parkira vozilo. Ukoliko je mesečni pretplatnik ili gost hotela od ranije ulaz se očitava sa RfiD beskontaktnom karticom. Ovaj ulaz se upisuje u bazu.

Neposredno pre izlaska vozila korisnik usluge parkinga plaća na recepciji hotela, dobija račun sa izlaznim BARkodom, koji se očitava na izlaznom distributeru. Korisniku se ostavlja 5-15min da preuzme vozilo i napusti parking. Ukoliko je korisnik mesečni pretplatnik, lice hotela ili gost hotela izlaz se očitava pomoću Rfid beskontaktne kartice, bez potrebe bilo kakvog rada sa recepcije...

rampa Novo

Protektor pustio u rad homepage beta..........

Imamo čast da vam predstavimo nova beta verziju home page-a Protektor.rs. Na novom sajtu možete pratiti vesti vezane za sve naše delatnosti i usluge. Iako je sajt jos uvek u izgradnji, možete videti naše reference i kontaktirati nas elektronskim putem.

Protektor launches homepage 2.0 beta..........

We are pleased to anounce that the beta version of our homepage www.protektor.rs v2.0 has been launched. Even though the webpage is under construction, you can see our work, and or contact us.

Mail obaveštenja